محصول اینورتر

ظرفیت

محصول نوع اسپلیت

نوع کمپروسور

داکت اسپلیت برای 50 متر

نمایش یک نتیجه

تعمیر انواع چیلر

تعمیر انواع چیلر

تعمیرات وی ار اف vrf

تعمیرات VRF