قیمت داکت اسپیلت

نمایش 8 24 36

داکت اسپلیت اینورتر میدیا 30000 مدل IDR3-X90MCR3

82,513,000 تومان
 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی ++A
 4. برای مساحت حداکثر 80 متر مربع (براساس شرایط)
 5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب آب و هوای معتدل و گرمسیری
 6. 5 سال گارانتی شرکت جهان تهویه ریما

 7. 10 سال خدمات پس از فروش

  *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 24 ماه گارانتی قطعات فنی

ارسال سریع تحویل سریع

داکت اسپلیت اینورتر میدیا 24000 مدل IDR3-X71MCR3

68,125,000 تومان
 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی ++A
 4. برای مساحت حداکثر 65 متر مربع (براساس شرایط)
 5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب آب و هوای معتدل و گرمسیری
 6. 5 سال گارانتی شرکت جهان تهویه ریما

 7. 10 سال خدمات پس از فروش

  *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 24 ماه گارانتی قطعات فنی

ارسال سریع تحویل سریع

داکت اسپلیت اینورتر میتسوبیشی مدل PEY-P36JA

 1. عملکرد: سرمايش
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 4. برای مساحت 60 تا 85 متر مربع (براساس شرایط)
 5. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب برای آب و هوای معتدل
 6. 5 سال گارانتی شرکت دامون سرویس

 7. 10 سال خدمات پس از فروش

  *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی

ارسال سریع تحویل دو ماهه

داکت اسپلیت اینورتر میتسوبیشی مدل PEY-P30JA

 1. عملکرد: سرمايش
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 4. برای مساحت 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
 5. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب برای آب و هوای معتدل
 6. 5 سال گارانتی شرکت دامون سرویس
 7. 10 سال خدمات پس از فروش
 8. *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی

داکت اسپلیت اینورتر میتسوبیشی مدل PEY-P24JA

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 4. برای مساحت 90 متر مربع (براساس شرایط)
 5. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب برای آب و هوای معتدل
 6. 5 سال گارانتی شرکت دامون سرویس

 7. 10 سال خدمات پس از فروش

  *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی

ارسال سریع تحویل ...........

داکت اسپلیت اینورتر میتسوبیشی مدل PEY-P18JA

 1. عملکرد: سرمايش
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 4. برای مساحت 25 تا 40 متر مربع (براساس شرایط)
 5. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب برای آب و هوای معتدل
 6. 5 سال گارانتی شرکت دامون سرویس
 7. 10 سال خدمات پس از فروش
 8. *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی

داکت اسپلیت تروپیکال زانتی مدل ZMDA-36CO3RANB

 1. عملکرد: سرمايش
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 4. برای مساحت 60 تا 85 متر مربع (براساس شرایط)
 5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
 6. 5 سال گارانتی شرکت شکار الکترونیک

 7. 10 سال خدمات پس از فروش

  *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی

ارسال سریع تحویل سریع

داکت اسپلیت معمولی زانتی مدل ZMDA-60HO1SANA

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی سه فاز + رده انرژی A
 4. برای مساحت 100 تا 150 متر مربع (براساس شرایط)
 5. گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال
 6. 5 سال گارانتی شرکت شکار الکترونیک

 7. 10 سال خدمات پس از فروش

  *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی

ارسال سریع تحویل سریع

قیمت داکت اسپلیت معمولی زانتی مدل ZMDA-48HO1SANA

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی سه فاز + رده انرژی A
 4. برای مساحت 75 تا 110 متر مربع (براساس شرایط)
 5. گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال
 6. 5 سال گارانتی شرکت شکار الکترونیک
 7. 10 سال خدمات پس از فروش
 8. *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی
 9. تحویل سریع

داکت اسپلیت معمولی زانتی مدل ZMDA-24HO1RANA

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 4. برای مساحت 30 الی 50 متر مربع (براساس شرایط)
 5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
 6. 5 سال گارانتی شرکت شکار الکترونیک
 7. 10 سال خدمات پس از فروش

 8. *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی

 9. تحویل سریع

داکت اسپلیت معمولی زانتی مدل ZMDA-18HO1RANA

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 4. برای مساحت 25 تا 40 متر مربع (براساس شرایط)
 5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
 6. 5 سال گارانتی شرکت شکار الکترونیک

 7. 10 سال خدمات پس از فروش

  *5 سال ضمانت كمپرسور و 18 ماه گارانتي قطعات فني

ارسال سریع تحویل سریع

داکت اسپلیت اینورتر زانتی مدل ZMDA-60HD1RANB

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی سه فاز + رده انرژی A
 4. برای مساحت 100 تا 150 متر مربع (براساس شرایط)
 5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
 6. 5 سال گارانتی شرکت شکار الکترونیک

 7. 10 سال خدمات پس از فروش

  *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی

 تحویل سریع

داکت اسپلیت اینورتر زانتی مدل ZMDA-42HD1RANB

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی سه فاز + رده انرژی A
 4. برای مساحت 70 تا 90 متر مربع (براساس شرایط)
 5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
 6. 5 سال گارانتی شرکت شکار الکترونیک

 7. 10سال خدمات پس از فروش

  *5 سال ضمانت كمپرسور و 18 ماه گارانتي قطعات فني

ارسال سریع تحویل سریع

داکت اسپلیت اینورتر زانتی مدل ZMDA-36HD1RANB

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی سه فاز + رده انرژی A
 4. برای مساحت 60 تا 85 متر مربع (براساس شرایط)
 5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
 6. 5 سال گارانتی شرکت شکار الکترونیک
 7. . 10سال خدمات پس از فروش
 8. *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی
 9. تحویل سریع

داکت اسپلیت اینورتر زانتی مدل ZMDA-36HD1RANA

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 4. برای مساحت 60 تا 85 متر مربع (براساس شرایط)
 5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
 6. 5 سال گارانتی شرکت شکار الکترونیک

  7. 10سال خدمات پس از فروش

  *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی

ارسال سریع تحویل سریع

داکت اسپلیت اینورتر زانتی مدل ZMDA-30HD1RANA

 • عملکرد: سرمايش و گرمایش
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 • برای مساحت 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
 • 5 سال گارانتی شرکت شکار الکترونیک
 • 7. 10سال خدمات پس از فروش
 • *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی
 • تحویل سریع
سبد خرید

مرکز خدمات تعمیر و نصب کولر گازی دما کالا افتتاح شد جهت کسب اطلاعات کلیک کنید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

فروشگاه
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من