قیمت داکت اسپیلت هایسنس

برند
  فیلتر براساس قیمت
   نمایش 8 24 36

   داکت اسپلیت سقفی اینورتر هایسنس مدل HID-60

   105,732,800 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
   2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   3. برق مصرفی سه فاز + رده انرژی A
   4. برای مساحت 100 تا 150 متر مربع (براساس شرایط)
   5. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب برای آب و هوای معتدل
   6. 5 سال گارانتی شرکت زرین نمای کاسپین
   7. 10 سال خدمات پس از فروش *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتی قطعات فنی

     تحویل سریع

   داکت اسپلیت سقفی اینورتر هایسنس مدل HID-48

   100,079,500 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
   2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   3. برق مصرفی سه فاز + رده انرژی A
   4. برای مساحت 75 تا 110 متر مربع (براساس شرایط)
   5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب برای آب و هوای معتدل
   6. 5 سال گارانتی شرکت زرین نمای کاسپین
   7. 10 سال خدمات پس از فروش *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتی قطعات فنی

   ارسال سریع تحویل سریع

   داکت اسپلیت سقفی اینورتر هایسنس مدل HID-36

   70,145,900 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
   2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
   4. برای مساحت 60 تا 85 متر مربع (براساس شرایط)
   5. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب برای آب و هوای معتدل
   6. 5 سال گارانتی شرکت زرین نمای کاسپین
   7. 10 سال خدمات پس از فروش *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتی قطعات فنی

   ارسال سریع تحویل سریع

   مشخصات قیمت خرید داکت اسپلیت سقفی اینورتر هایسنس مدل HID-30

   66,548,400 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
   2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
   4. برای مساحت 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
   5. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب برای آب و هوای معتدل
   6. 5 سال گارانتی شرکت زرین نمای کاسپین
   7. 10 سال خدمات پس از فروش *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتی قطعات فنی
   8. تحویل سریع

   داکت اسپلیت سقفی اینورتر هایسنس مدل HID-24

   55,091,400 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
   2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
   4. برای مساحت 30 تا 50 متر مربع (براساس شرایط)
   5. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب برای آب و هوای معتدل
   6. 5 سال گارانتی شرکت زرین نمای کاسپین
   7. 10 سال خدمات پس از فروش *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتی قطعات فنی

   ارسال سریع تحویل سریع

   قیمت داکت اسپلیت سقفی اینورتر هایسنس مدل HID-18

   42,243,000 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
   2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
   4. برای مساحت 25 تا 40 متر مربع (براساس شرایط)
   5. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب برای آب و هوای معتدل
   6. 5 سال گارانتی شرکت زرین نمای کاسپین
   7. 10 سال خدمات پس از فروش *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتی قطعات فنی

     تحویل سریع

   اسپلیت کاستی اینورتر 18 هزار هایسنس مدل HIC-18

   اسپلیت کاستی اینورتر 18 هزار هایسنس مدل HIC-18

   گارانتی : 5 سال

   شرایط گارانتی : 5 سال ضمانت كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی

   خدمات پس از فروش : 10 سال

   ارسال سریع تحویل سریع

   1.  عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
   2.  برای مساحت 25 تا 35 متر مربع (براساس شرایط)
   3.  دارای فیلترهوای قابل شستشو
   4.  پرتاب باد 4 جهته و شیر انبساطی الکترونیکی
   5.  حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 18 متر
   6.  قابلیت کارکرد در مناطق گرمسیری و معتدل
   7.  دارای کمپرسور روتاری و گاز مبرد R410a

   اسپلیت کاستی اینورتر 60 هزار هایسنس مدل HIC-60

   • گارانتی : 5 سال
   • شرایط گارانتی : 5 سال ضمانت كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی
   • خدمات پس از فروش : 10 سال
   • تحویل سریع
   • عملکرد: سرمايش و گرمایش سه فاز + اینورتر
   • برای مساحت 75 تا 100 متر مربع (براساس شرایط)
   • حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 48 متر
   • دارای پرتاب باد 4 جهته و فیلتر هوای قابل شستشو
   • قابلیت کارکرد در مناطق گرمسیری و معتدل
   • دارای کمپرسور روتاری و گاز مبرد R410a

   اسپلیت کاستی اینورتر 48 هزار هایسنس مدل HIC-48

   105,000,000 تومان
   • گارانتی : 5 سال گارانتی شرکت اصلی
   • شرایط گارانتی : 5 سال ضمانت كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی
   • خدمات پس از فروش : 10 سال
   • تحویل سریع
   •  عملکرد: سرمايش و گرمایش سه فاز+اینورتر
   • برای مساحت 70 تا 95 متر مربع(براساس شرایط)
   •  دارای فیلتر هوای قابل شستشو و پرتاب باد در 4 جهت
   • حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 48 متر
   • قابلیت کارکرد در مناطق معتدل و گرمسیری
   • دارای کمپرسور روتاری و گاز مبرد R410a

   اسپلیت کاستی اینورتر 36 هزار هایسنس مدل HIC-36

   • گارانتی : 5 سال گارانتی شرکت اصلی
   • شرایط گارانتی : 5 سال ضمانت كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی
   • خدمات پس از فروش : 10 سال
   • تحویل سریع
   • عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
   • برای مساحت 50 تا 70 متر مربع (براساس شرایط)
   • دارای فیلتر هوای قابل شستشو و پرتاب باد در 4 جهت
   • حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 48 متر
   • قابلیت کارکرد در مناطق معتدل و گرمسیری
   • دارای کمپرسور روتاری و گاز مبرد R410a

   اسپلیت کاستی اینورتر 24 هزار هایسنس مدل HIC-24

   • گارانتی : 5 سال گارانتی شرکت اصلی
   • شرایط گارانتی : 5 سال ضمانت كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی
   • خدمات پس از فروش : 10 سال
   • تحویل سریع
   • عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
   • برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط)
   • دارای فیلتر هوای قابل شستشو و پرتاب باد در 4 جهت
   • حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 28 متر
   • قابلیت کارکرد در مناطق معتدل و حاره ای
   • دارای مبرد R410a و کمپرسور روتاری

   اسپلیت کاستی اینورتر 18 هزار هایسنس مدل HIC-18

   اسپلیت کاستی اینورتر 18 هزار هایسنس مدل HIC-18

   گارانتی : 5 سال

   شرایط گارانتی : 5 سال ضمانت كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی

   خدمات پس از فروش : 10 سال

   ارسال سریع تحویل سریع

   1.  عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
   2.  برای مساحت 25 تا 35 متر مربع (براساس شرایط)
   3.  دارای فیلترهوای قابل شستشو
   4.  پرتاب باد 4 جهته و شیر انبساطی الکترونیکی
   5.  حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 18 متر
   6.  قابلیت کارکرد در مناطق گرمسیری و معتدل
   7.  دارای کمپرسور روتاری و گاز مبرد

   داکت اسپیلت هایسنس

   یکی از محبوب ترین و پر فروش ترین برند های تولید کننده داکت اسپلیت، داکت اسپلیت هایسنس است. داکت اسپلیت هایسنس یکی از اصلی ترین رقبای برند های مطرح تولید کننده داکت اسپلیت در ایران و جهان است. این کمپانی با بهره گیری از علم روز دنیا و مواد اولیه با کیفیت، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی را با بالاترین کیفیت و امکانات به بازار عرضه می کند.

   فروشگاه دماکالا با بیش از ده سال سابقه در عرضه و ارائه خدمات پس از فروش انواع تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، انواع داکت اسپلیت هایسنس را با ضمانت اصالت و گارانتی به صورت آنلاین، حضوری و تلفنی به فروش می رساند.

   یکی از ویژگی های برجسته داکت اسپلیت های شرکت هایسنس، گارانتی آن است. کمپرسور داکت اسپلیت هایسنس 5 سال گارانتی و سایر قطعات آن 2 سال گارانتی دارند. در ادامه شما را با کمپانی هایسنس و داکت اسپلیت های آن بیشتر آشنا خواهیم کرد.

   داکت اسپلیت هایسنس چیست

   داکت اسپلیت هایسنس یک سیستم تهویه هوای پرطرفدار و کاربردی است که هم قابلیت سرمایش و هم گرمایش دارد؛ بنابراین در کل طول سال دارای کاربرد است. در این بخش از سایت دما کالا شما را با داکت اسپلیت هایسنس و طرز کار آن، نحوه کار با داکت اسپلیت و دیگر مطالب مهمی که باید بدانید، آشنا می کنیم.

   پس اگر شما هم قصد دارید بیشتر با داکت اسپلیت آشنا شوید و بدانید داکت اسپلیت چیست، تا پایان این مقاله همراه دماکالا باشید

   قیمت داکت اسپیلت هایسنس

   شما عزیزان میتوانید جهت دریافت قیمت روز داکت اسپلیت هایسنس با شماره تماس های :

   09196509937 پشتیبانی سایت دما کالا تماس حاصل نمایید.

   مرکز فروش و نمایندگی داکت اسپلیت هایسنس در تهران

   کاربران عزیزی که قصد خرید داکت اسپلیت هایسنس از مرکز فروش و نمایندگی داکت اسپلیت هایسنس در تهران را دارند می توانند از وبسایت رسمی دماکالا یا آدرس این مجموعه به نشانی : خ طالقانى بعداز چهارراه مفتح مجتمع تجارى ادارى دانش طبقه همكف واحد٣ مراجعه نمایند.

   انواع ظرفیت داکت اسپیلت

   انواع ظرفیت داکت اسپلیت هایسنس

   سبد خرید

   مرکز خدمات تعمیر و نصب کولر گازی دما کالا افتتاح شد جهت کسب اطلاعات کلیک کنید

   ورود

   هنوز حساب کاربری ندارید؟

   فروشگاه
   0 محصول سبد خرید
   حساب کاربری من