داکت اسپلیت میدیا

برند
  فیلتر براساس قیمت
   نمایش 8 24 36

   داکت اسپلیت اینورتر میدیا مدل IDR3-X160M

   156,141,000 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
   2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   3. برق مصرفی سه فاز + رده انرژی A+
   4. برای مساحت 90 الی 130 متر مربع (براساس شرایط)
   5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری + مناسب آب و هوای معتدل

    تحویل سریع

   هزینه ارسال، نصب و راه اندازی به عهده خریدار می باشد.

   داکت اسپلیت اینورتر میدیا مدل IDR3-X140M

   136,141,000 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
   2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   3. برق مصرفی سه فاز + رده انرژی A+
   4. برای مساحت 75 الی 110 متر مربع (براساس شرایط)
   5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری + مناسب آب و هوای معتدل

   ارسال سریع تحویل سریع

   هزینه ارسال، نصب و راه اندازی به عهده خریدار می باشد.

   داکت اسپلیت اینورتر میدیا مدل IDR3-X105M

   97,664,000 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
   2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A+
   4. برای 60 تا 85 متر مربع (براساس شرایط)
   5. گاز مبرد R410a و کمپرسور DC اینورتر + مناسب آب و هوای معتدل

   ارسال سریع تحویل سریع

   هزینه ارسال، نصب و راه اندازی به عهده خریدار می باشد.

   داکت اسپلیت اینورتر میدیا مدل IDR3-X90M

   82,513,000 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
   2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A+
   4. برای 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
   5. گاز مبرد R410a و کمپرسور DCاینورتر + مناسب آب و هوای معتدل

   ارسال سریع تحویل سریع

   هزینه ارسال، نصب و راه اندازی به عهده خریدار می باشد.

   داکت اسپلیت اینورتر میدیا مدل IDR3-X71M

   68,125,000 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
   2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A+
   4. برای مساحت 30 الی 50 متر مربع (براساس شرایط)
   5. گاز مبرد R410a و کمپرسور اینورتر + مناسب آب و هوای معتدل

   ارسال سریع تحویل سریع

   هزینه ارسال، نصب و راه اندازی به عهده خریدار می باشد.

   داکت اسپلیت اینورتر میدیا مدل MHGT-55HWFN1

   156,141,000 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
   2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   3. برق مصرفی سه فاز + رده انرژی A+
   4. برای مساحت 90 الی 130 متر مربع (براساس شرایط)
   5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری + مناسب آب و هوای معتدل

   ارسال سریع تحویل سریع

   هزینه ارسال، نصب و راه اندازی به عهده خریدار می باشد.

   داکت اسپلیت اینورتر میدیا مدل MHGT-48HWFN1

   136,141,000 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
   2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   3. برق مصرفی سه فاز + رده انرژی A+
   4. برای مساحت 75 الی 110 متر مربع (براساس شرایط)
   5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری + مناسب آب و هوای معتدل
   6. 10 سال خدمات پس از فروش *5 سال ضمانت تعویض كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی

   ارسال سریع تحویل سریع

   هزینه ارسال، نصب و راه اندازی به عهده خریدار می باشد.

   داکت اسپلیت اینورتر میدیا مدل MTIT-36HWFN1

   97,664,000 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
   2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A+
   4. برای مساحت 60 تا 85 متر مربع (براساس شرایط)
   5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری + مناسب آب و هوای معتدل
   6. 10 سال خدمات پس از فروش

    *5 سال ضمانت تعویض كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی

   ارسال سریع تحویل سریع

   هزینه ارسال، نصب و راه اندازی به عهده خریدار می باش

   داکت اسپلیت اینورتر میدیا مدل MTIT-24HWFN1

   68,125,000 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
   2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A+
   4. برای مساحت 30 الی 50 متر مربع (براساس شرایط)
   5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری + مناسب آب و هوای معتدل
   6. 5 سال گارانتی شرکت گلدیران

   7. 10 سال خدمات پس از فروش

    *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی

   ارسال سریع تحویل سریع

   هزینه ارسال، نصب و راه اندازی به عهده خریدار می باشد.

   داکت اسپلیت اینورتر میدیا 54000 مدل IDR3-X160MCR3

   156,141,000 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
   2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی ++A
   4. برای مساحت حداکثر 160 متر مربع (براساس شرایط)
   5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب آب و هوای معتدل و گرمسیری
   6. 5 سال گارانتی شرکت جهان تهویه ریما

   7. 10 سال خدمات پس از فروش

    *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 24 ماه گارانتی قطعات فنی

   ارسال سریع تحویل سریع

   داکت اسپلیت اینورتر میدیا 48000 مدل IDR3-X140MCR3

   136,141,000 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
   2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی ++A
   4. برای مساحت حداکثر 135 متر مربع (براساس شرایط)
   5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب آب و هوای معتدل و گرمسیری
   6. 5 سال گارانتی شرکت جهان تهویه ریما

   7. 10 سال خدمات پس از فروش

    *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 24 ماه گارانتی قطعات فنی

   ارسال سریع تحویل سریع

   داکت اسپلیت اینورتر میدیا 36000 مدل IDR3-X105MCR3

   97,664,000 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
   2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی ++A
   4. برای مساحت حداکثر 100 متر مربع (براساس شرایط)
   5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب آب و هوای معتدل و گرمسیری
   6. 5 سال گارانتی شرکت جهان تهویه ریما

   7. 10 سال خدمات پس از فروش

    *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 24 ماه گارانتی قطعات فنی

    تحویل سریع

   داکت اسپلیت اینورتر میدیا 30000 مدل IDR3-X90MCR3

   82,513,000 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
   2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی ++A
   4. برای مساحت حداکثر 80 متر مربع (براساس شرایط)
   5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب آب و هوای معتدل و گرمسیری
   6. 5 سال گارانتی شرکت جهان تهویه ریما

   7. 10 سال خدمات پس از فروش

    *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 24 ماه گارانتی قطعات فنی

   ارسال سریع تحویل سریع

   داکت اسپلیت اینورتر میدیا 24000 مدل IDR3-X71MCR3

   68,125,000 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
   2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی ++A
   4. برای مساحت حداکثر 65 متر مربع (براساس شرایط)
   5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب آب و هوای معتدل و گرمسیری
   6. 5 سال گارانتی شرکت جهان تهویه ریما

   7. 10 سال خدمات پس از فروش

    *5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 24 ماه گارانتی قطعات فنی

   ارسال سریع تحویل سریع

   داکت اسپلیت اینورتر MDV مدل MCR3-X105M

   77,000,000 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
   2. گاز مبرد R410a و کمپرسور اینورتر + مناسب آب و هوای معتدل
   3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A+
   4. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   5. مساحت تحت پوشش تا 85 متر مربع (بر اساس شرایط)
   ارسال سریع تحویل سریع

   داکت اسپلیت اینورتر MDV مدل MCR3-X90M

   65,000,000 تومان
   1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
   2. برای مساحت 30 الی 50 متر مربع (براساس شرایط)
   3. گاز مبرد R410a و کمپرسور اینورتر + مناسب آب و هوای معتدل
   4. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A+
   5. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
   ارسال سریع تحویل سریع
   سبد خرید

   مرکز خدمات تعمیر و نصب کولر گازی دما کالا افتتاح شد جهت کسب اطلاعات کلیک کنید

   ورود

   هنوز حساب کاربری ندارید؟

   فروشگاه
   0 محصول سبد خرید
   حساب کاربری من